Znaleziono 3 artykuły

Zdzisława S. Specht-Abramiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dramatyczny wymiar życia i dzieła Karola Wojtyły – Jana Pawła II Zdzisława S. Specht-Abramiuk s. 3-23
Egzystencjalna funkcja mitu w interpretacji ludzkiego losu Zdzisława S. Specht-Abramiuk s. 193-210
"Bioetyka : w obronie życia człowieka", Stanisław Warzeszak, Kraków 2010 : [recenzja] Zdzisława S. Specht-Abramiuk Stanisław Warzeszak (aut. dzieła rec.) s. 217-221