Znaleziono 3 artykuły

Julia Sowińska-Heim

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The urban space in Łódź as an archive : Material traces of Construction in Process Julia Sowińska-Heim s. 53-65
Artystyczne i naukowo-dokumentacyjne podróże po łódzkim Manhattanie Julia Sowińska-Heim s. 55-61
Artistic and scientifi cally documentative journeys around Manhattan in Łódź Julia Sowińska-Heim s. 154-155