Znaleziono 10 artykułów

Janusz Sondel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O początkach i rozwoju doktryny prawa turystycznego Janusz Sondel s. 31-56
Rola „Kroniki” Wincentego zwanego Kadłubkiem w upowszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej PoLsce Janusz Sondel s. 39-68
Prawo rzymskie jako podstawa projektów kodyfikacyjnych w dawnej Polsce Janusz Sondel s. 47-69
Z dziejów Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Janusz Sondel s. 81-116
Elementy romanistyczne w prawie karnym Polski przedrozbiorowej Janusz Sondel s. 101-116
Prawo rzymskie w świecie współczesnym według Henryka Kupiszewskiego Janusz Sondel s. 123-133
"Studia nad prawem rzymskim w Jus Culmense. W 750 lecie wydania przywileju chełmińskiego", Janusz Sondel, Kraków 1984 : [recenzja] Jacek Sobczak Janusz Sondel (aut. dzieła rec.) s. 147-151
"Publiczne prawo rzymskie : skrypt wraz z wyborem źródeł", Jan Zabłocki, Anna Tarwacka, Warszawa 2005 : [recenzja] Janusz Sondel Anna Tarwacka (aut. dzieła rec.) Jan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 158-161
Uwagi o tłumaczeniu Digestów justyniańskich Tomasza Palmirskiego Janusz Sondel s. 237-242
"Das 'depositum irregulare' als Kredit-geschäft", Klaus Geiger, München 1961 : [recenzja] Janusz Sondel Klaus Geiger (aut. dzieła rec.) s. 436-443