Znaleziono 1 artykuł

Janusz Sok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ klarysek starosądeckich na rozwój kultury liturgiczno-muzycznej na przełomie XIII i XIV wieku Janusz Sok s. 9-19