Znaleziono 10 artykułów

Zdzisław Sochacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie periodyzacji kultury ceramiki promienistej i jej związków z rejonem bałkańsko-egejskim Zdzisław Sochacki s. 5-18
Studia i materiały do poznania kultury ceramiki promienistej w Małopolsce. Cz. 1 Zdzisław Sochacki s. 33-139
Przyczynek do zagadnień osadniczych stanowiska "Kamieniołom" w Witowie, pow. Kazimierza Wielka Zdzisław Sochacki s. 119-140
Osada kultury pucharów lejkowatych we wsi Mokrelipie, pow. Zamość Zdzisław Sochacki s. 139-154
Zarys problematyki kultury ceramiki promienistej : ze szczególnym uwzględnieniem terenów polskich Zdzisław Sochacki s. 153-159
Kronika Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego w r. 1965 Stefan Karol Kozłowski Zdzisław Sochacki s. 176-179
Starčevo-impresso (lub impresso-Starčevo) to kultura, grupa kulturowa, czy jeszcze coś innego? Zdzisław Sochacki s. 197-201
Z europejskiej problematyki kultury "vasi a bocca quadrata" we Włoszech północnych Zdzisław Sochacki s. 200-202
Notatka z pobytu w Bułgarskiej Republice Ludowej Zdzisław Sochacki s. 261-262
Sprawozdanie z pobytu w ZSRR Zdzisław Sochacki s. 351-352