Znaleziono 1 artykuł

Irena Sochacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Stan badań nad działaniami militarnymi w Prusach Wschodnich w okresie I wojny światowej", Olsztyn 28-29 września 2005 roku Maria Korybut-Marciniak Irena Sochacka s. 348-350