Znaleziono 7 artykułów

Piotr Sobol-Kołodziejczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Application of the Logics of Fuzzy Sets in Law on the Example of the Case of "Assets Coming Indirectly from a Prohibited Act" Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zielinski s. 71-80
"Elementy filozofii bezpieczeństwa : bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki", Wojciech Rechlewicz, Warszawa 2012 : [recenzja] Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zielinski Wojciech Rechlewicz (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Narkotyki w kulturze młodzieżowej", Beata Hoffmann, Kraków 2014 : [recenzja] Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zieliński Beata Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Logika dla prawników", Andrzej Malinowski, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Warszawa 2013 : [recenzja] Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zielinski Sławomir Lewandowski (aut. dzieła rec.) Hanna Machińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Malinowski (aut. dzieła rec.) Jacek Petzel (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego", red. Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Warszawa 2013 : [recenzja] Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zieliński Sławomir Lewandowski (aut. dzieła rec.) Hanna Machińska (aut. dzieła rec.) Jacek Petzel (aut. dzieła rec.) s. 315-321
Logika dla prawników skądinąd, czyli krótka rozprawa o "logice Marsjan" Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zieliński s. 347-349
O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym : na przykładzie pracy Anny Golonki "Niepoczytalność i poczytalność ograniczona" Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zieliński Anna Golonka (aut. dzieła rec.) s. 491-494