Znaleziono 14 artykułów

Władysław Sobociński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Księstwo Warszawskie a Cesarstwo Francuskie : zależność faktyczna i prawno-międzynarodowa : rezultaty przeobrażeń wewnętrznych Władysław Sobociński s. 46-67
"Dzieje adwokatury w dawnej Polsce", Stanisław Janczewski, Warszawa [1970] : [recenzja] Władysław Sobociński Stanisław Janczewski (aut. dzieła rec.) s. 57-60
Relacje o procesach a historia Władysław Sobociński s. 108-127
"Wydział Prawa w Uniwersytecie Warszawskim (1816-1831) i w Szkole Głównej (1862-1869)", Władysław Sobociński, "Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego", Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Michalski Władysław Sobociński (aut. dzieła rec.) s. 121-123
Jan Wincenty Bandtkie obrońcą Kodeksu Napoleona Władysław Sobociński s. 157-176
Prawo francuskie w Niemczech a w Polsce : nowe opracowania niemieckie recepcji i refleksje porównawcze Władysław Sobociński s. 157-188
"Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego", Bogusław Leśnodorski, Władysław Sobociński, Jakub Sawicki, Warszawa 1963 : [recenzja] Józef Mazurkiewicz Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Jakub Sawicki (aut. dzieła rec.) Władysław Sobociński (aut. dzieła rec.) s. 256-259
O władzy naczelnej w powstaniu styczniowym : (w związku z pracą Franciszki Ramotowskiej, Rząd Narodowy Polski w latach 1863-1864 (skład, organizacja, kancelaria), Warszawa-Łódź 1978) Władysław Sobociński F. Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 289-314
Henryk Grajewski (1914-1971) i jego wykład do historii nauki Władysław Sobociński s. 333-340
Represje wojskowo-policyjne i stan wojenny w Królestwie Polskim 1861-1862 r. : (na marginesie pracy F. Ramotowskiej, Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860-1862, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971) Władysław Sobociński F. Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 389-402
Sprawy "warszawskie" przed sądami Księstwa Warszawskiego Władysław Sobociński s. 611-623
Stan badań i perspektywy studiów nad przestępczością w Księstwie Warszawskim Władysław Sobociński s. 733-743
"Gosudarstwiennyj stroj i prawowaja sistiema Turcii w pieriod tanzimata", F. Sz. Szabanow, Baku 1967 : [recenzja] Władysław Sobociński F. Sz. Szabanow (aut. dzieła rec.) s. 745-747
Ze studiów nad historią przestępczości w Polsce XIX wieku : (w związku z pracą Elżbiety Kaczyńskiej, Człowiek przed sądem. Społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim 1815-1914, Warszawa 1982) Władysław Sobociński Elżbieta Kaczyńska (aut. dzieła rec.) s. 837-854