Znaleziono 4 artykuły

Izabela Sobierajska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy rewitalizacji placu miejskiego w Węgrowie Małgorzata Ewa Sikorska Izabela Sobierajska s. 31-47
Problemy rewitalizacji placu miejskiego w Węgrowie Małgorzata Ewa Sikorska Izabela Sobierajska s. 31-47
Problemy funkcjonowania placu miejskiego w Karczewie w świetle współczesnych potrzeb lokalnej społeczności Małgorzata Ewa Sikorska Izabela Sobierajska s. 49-70
Problemy funkcjonowania placu miejskiego w Karczewie w świetle współczesnych potrzeb lokalnej społeczności Małgorzata Ewa Sikorska Izabela Sobierajska s. 49-70