Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Sobczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kraków - Zwierzyniec. Stanowisko 1 Waldemar Chmielewski Anna Dagnan-Ginter Stanisław Kowalski Teresa Madeyska Krzysztof Sobczak s. 12
Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych Agata Janaszczyk Krzysztof Sobczak s. 49-69
"Prawda umierania i tajemnica śmierci", red. Mirosław Górecki, Warszawa 2010 : [recenzja] / Krzysztof Sobczak Krzysztof Sobczak s. 265-267
O rozumieniu śmierci w antyku greckim i rzymskim = About the Meaning of Death in Greek and and Roman Antiquity Krzysztof Sobczak s. 479-502