Znaleziono 7 artykułów

Bogdan Snela

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrzest i bierzmowanie jako sakrament inicjacji chrześcijańskiej Bogdan Snela s. 5-24
Wprowadzenie do soborowej nauki o charyzmatach w Kościele Bogdan Snela s. 5-23
Implikacje metodologiczne "pośredniego ekumenizmu" Bogdan Snela s. 17-29
Przyczynek do teologii znaku liturgicznego Bogdan Snela s. 23-43
Wprowadzenie do zagadnienia charyzmatów w Kościele Bogdan Snela s. 53-74
Sacrum i profanum w przestrzeni kościelnej Bogdan Snela s. 61-80
"Das Lebeen der Kirche nach Karl Rahner : Dissertatio ad lauream in Facultate S. Theologiae apud Pontificiam Universitatem S. Thomae in Urbe, Director p. prof. Benedictus Lemeer OP", Mieczysław Maliński, Roma 1966 : [recenzja] Bogdan Snela Mieczysław Maliński (aut. dzieła rec.) s. 166-168