Znaleziono 4 artykuły

Marek Smoliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział Polski w procesie krzyżacko-węgierskim w latach trzydziestych XIII w. Marek Smoliński s. 1-12, 141
Między dwoma organizmami państwowymi - biskup kamieński Herman von Gleichen i jego stosunki z książętami Pomorza Zachodniego oraz margrabiami brandenburskimi Marek Smoliński s. 25-44
Dyplomacja księcia Mieszka III Starego w dobie zamachu stanu z lat 1177-1180/1181 Marek Smoliński s. 32-67
"[...] quid Bolenia suis feris ferior […]". Polska w liście Fryderyka I Barbarossy do Saladyna z 26 IV 1188 roku Marek Smoliński s. 93-100