Znaleziono 2 artykuły

Jan Smolarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kolportaż prasowy na Lubelszczyźnie przed 1914 r. Jan Smolarz s. 49-65
"Glosa do >>Popiela i Piasta<< Mieczysława Romanowskiego", Jan Smolarz, "Ruch Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Halina Gacowa Jan Smolarz (aut. dzieła rec.) s. 330