Znaleziono 4 artykuły

Klaudia Smoląg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komunikacja wewnętrzna - innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją Klaudia Smoląg Beata Ślusarczyk s. 203-214
Zakupy online : wybrane aspekty związane z decyzjami klientów Anna Lemańska-Majdzik Klaudia Smoląg s. 319-328
Telepraca w polskich organizacjach gospodarczych Klaudia Smoląg s. 327-335
Kształtowanie kompetencji cyfrowych przez uczestnictwo w kursach e-learningowych Edyta Kulej-Dudek Klaudia Smoląg s. 633-642