Znaleziono 2 artykuły

Anatol Smirnow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dziennik z lat 1831-1834", Szymon Konarski ; przygotował do druku Bolesław Łopuszański i Anatol Smirnow, Wrocław 1973 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Szymon Konarski (aut. dzieła rec.) Anatol Smirnow (aut. dzieła rec.) Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Dziennik z lat 1831-1834", Szymon Konarski, przyg. do druku Bolesław Łopuszański i Anatol Smirnow, Wrocław [i in.] 1973 : [recenzja] Sławomir Kalembka Szymon Konarski (aut. dzieła rec.) Anatol Smirnow (aut. dzieła rec.) Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 537-539