Znaleziono 1 artykuł

Ondřej Sládek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie „świata” w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela Ondřej Sládek s. 107-123