Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Skwarczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fundacja Akademii Stanisława Leszczyńskiego w Nancy z 1750 roku Małgorzata Skwarczyńska s. 7-29
Zapomniana kolekcja : matryce graficzne Joachima Lelewela w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, cz. 1 Anna Bogusz Katarzyna Król-Goździk Katarzyna Podniesińska Małgorzata Skwarczyńska Janina Wilkosz s. 287-328
"Ogrody Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii w latach 1737-1766", Małgorzata Skwarczyńska, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej Stroynowski Małgorzata Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 307-314
Stanisław Leszczyński w świecie niedowiarków Małgorzata Skwarczyńska Andrzej J. Zakrzewski Małgorzata Skwarczyńska (tłum.) s. 391-419