Znaleziono 11 artykułów

Krzysztof Skupieński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Szent István törvényeinek XII. századi kézirata az Admonti kódexben (Hasonmás kiádas), [A kisérötanulmányt Györffy György, a bevezetést, a magyar forditást és a jegyzetekst Bartoniek Emma készitette], Budapest 1988 : [recenzja] Krzysztof Skupieński Emma Bartoniek (aut. dzieła rec.) s. 122
Przesłanki i uzasadnienie nowego herbu dla Skarżyska-Kamiennej Krzysztof Skupieński s. 173-184
Specjalizacja archiwistyczna w lubelskim UMCS : kadra i problemy dydaktyki Krzysztof Skupieński Janusz Łosowski s. 185-212
"Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce", Krzysztof Skupieński, Lublin 1997 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Krzysztof Skupieński (aut. dzieła rec.) s. 193-196
Jak powstał i co symbolizuje herb powiatu radzyńskiego? Krzysztof Skupieński s. 211-214
o znaku notarialnym jako źródle poznania polskiej heraldyki średniowiecznej Krzysztof Skupieński s. 231-243
"Dyplomatyka dokumentów sądowych (od "placita" do "acta"-XII-XV w.)" Kongres Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki (Bolonia, 12-15 IX 2001) Krzysztof Skupieński s. 232-233
Dyplomatyka miejska w Europie : Kongres Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki (Gandawa 25-29 VIII 1998) Krzysztof Skupieński s. 248-250
"Drogą historii", praca zbiorowa pod red. Piotra Dymmela, Krzysztofa Skupieńskiego i Barbary Trelińskiej, Lublin 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Piotr Dymmel (aut. dzieła rec.) Krzysztof Skupieński (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 267-268
„Štúdie k Slovenskému diplomatáru. T. 2”, Richard Marsina, Bratislava 1989 : [recenzja] Krzysztof Skupieński Richard Marsina (aut. dzieła rec.) s. 332-336
Struktury systemowe polskich miar zbożowych w XVI wieku Krzysztof Skupieński s. 623-646