Znaleziono 26 artykułów

Andrzej Skrobacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Olsztyńska Poliklinika w latach 1945-1969 Andrzej Skrobacki s. 59-80
Testament sekretarza królewskiego, historiografa, lekarza i kanonika warmińskiego Joachima Pastoriusa Andrzej Skrobacki s. 73-92
"Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika", Karol Górski, Toruń 1968 : [recenzja] Andrzej Skrobacki Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 107-108
"Ostpreussisches Tagebuch. Aufzeichnungen eines Arztes aus den Jahren 1945-1947", Graf Hans von Lehndorff, München 1961 : [recenzja] Andrzej Skrobacki Hans von Lehndorff (aut. dzieła rec.) s. 108-111
Działalność Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny w latach 1973-1978 Andrzej Skrobacki s. 129-133
Dr med. Stanisław Flis (1902-1976) : in memoriam! Andrzej Skrobacki s. 129-137
"Początki szpitalnictwa w Olsztynie", Andrzej Skrobacki, "Polski Tygodnik Lekarski" 1963, nr 8 : [recenzja] Stanisław Flis Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Królewcu", Andrzej Skrobacki, Olsztyn 1969 : [recenzja] Stanisław Flis Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 143-144
Lekarz olsztyński Joachim Kornalewski i jego rozprawa o kołtunie z 1897 roku Andrzej Skrobacki Arina Völker s. 155-167
Nowe przyczynki do biografii Arona Aleksandra Olizarowskiego (1618?-1659), profesora prawa na Akademii Wileńskiej i doktora medycyny Uniwersytetu Królewieckiego Andrzej Skrobacki s. 187-193
Dlaczego Wojciech Kętrzyński nie otrzymał katedry na Uniwersytecie Krakowskim w 1869 roku? Andrzej Skrobacki s. 209-212
Początki studiów kobiet na Uniwersytecie Królewieckim Andrzej Skrobacki s. 215-222
"Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Królewcu. Poszukiwania wstępne", Andrzej Skrobacki, "Archiwum Historii Medycyny" XXVII, 1964, z. 1-2 : [recenzja] Stanisław Flis Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 234-235
Przyczynek do nastrojów ludności Prus Wschodnich w przeddzień ofensywy radzieckiej 1945 roku Andrzej Skrobacki s. 235-240
"Rozwój nauk medycznych na Warmii i Mazurach", Alfons Miedzianowski, Olsztyn 1965 : [recenzja] Andrzej Skrobacki Alfons Miedzianowski (aut. dzieła rec.) s. 290-294
"Przyczynek do pobytu Karola Marcinkowskiego w Kłajpedzie", Andrzej Skrobacki, "Polski Tygodnik Lekarski" 1973, nr 4 : [recenzja] Janusz Jasiński Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 366-367
Z pobytu lekarzy polskich w Królewcu po powstaniu listopadowym Andrzej Skrobacki s. 429-449
Najstarszy na Warmii polski regulamin szpitalny Andrzej Skrobacki s. 447-454
Z pobytu lekarzy polskich w Królewcu po powstaniu listopadowym Andrzej Skrobacki s. 454-472
Królewieckie listy Jana Mikulicza do Fryderyka Althoffa Wolfram Kaiser Andrzej Skrobacki s. 455-468
"Album lekarzy - pionierów Okręgu Mazurskiego 1945-1946", Andrzej Skrobacki, Olsztyn 1980 : [recenzja] Zenobiusz Bednarski Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 473-476
Rzekomy autograf Teodora von Schöna w papierach Pantaleona Szumana Andrzej Skrobacki s. 477-480
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Nie uzbrojonym okiem lekarza...", Andrzej Skrobacki, Olsztyn 1986 : [recenzja] Teresa Ostrowska Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 487-488
"Der deutsche Orden und sein Medizinalwesen in Preussen. Hospital, Firmarie und Arzt bis 1525", Christian Probst, Bad Godesberg 1969 : [recenzja] Andrzej Skrobacki Christian Probst (aut. dzieła rec.) s. 508-510
III Zjazd Lekarzy Warmii i Mazur Andrzej Skrobacki s. 631-635
"Ärzte in Ost- und Westpreussen. Leben und Leistung seit dem 18. Jahrhundert", Harry Scholz, Paul Schroeder, Würzburg 1970 : [recenzja] Andrzej Skrobacki Harry Scholz (aut. dzieła rec.) Paul Schroeder (aut. dzieła rec.) s. 697-700