Znaleziono 2 artykuły

Grzegorz Skowronek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca urzędu celnego z Policją w świetle przepisów kodeksu karnego skarbowego Grzegorz Skowronek s. 69-79
Przedmiot procesu i zasady procesowe w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Grzegorz Skowronek s. 107-124