Znaleziono 35 artykułów

Alfons Skowronek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W kierunku teologii pracy Alfons Skowronek s. 5-10
Soborowa wizja Kościoła Alfons Skowronek s. 6-23
Kościelnotwórcza rola sakramentów Alfons Skowronek s. 7-23
Z dyskusji nad eklezjalnym charakterem odłączonych wspólnot chrześcijańskich Zachodu Alfons Skowronek s. 11-21
Ekumeniczny profil rozdziału VIII Konstytucji "Lumen gentium" Alfons Skowronek s. 17-27
Eklezjalna treść sakramentów Alfons Skowronek s. 19-33
Urząd Piotrowy w dzisiejszej teologii ewangelickiej Alfons Skowronek s. 21-30
Na krawędzi herezji : katolicy i protestanci w trosce o prawowierność : wiek XVI i dzisiaj Alfons Skowronek s. 23-48
Z teologii bierzmowania Alfons Skowronek s. 25-42
Nauka Marcina Lutra o Wieczerzy Pańskiej Alfons Skowronek s. 29-37
Interkomunia we współczesnym ruchu ekumenicznym Alfons Skowronek s. 35-49
Kapłaństwo jako znak Alfons Skowronek s. 35-47
Chrystologia Pieta Schoonenberga Alfons Skowronek s. 43-52
Muzułmanie i chrześcijanie : partnerzy dialogu Alfons Skowronek s. 47-64
Tendencje odnowy pojęcia sakramentu we współczesnej teologii ewangelickiej Alfons Skowronek s. 71-105
Chrystologiczne podstawy Kościoła jako prasakramentu Alfons Skowronek s. 93-104
Współczesne tendencje w nauce o Eucharystii Alfons Skowronek s. 101-117
Sakramenty w ujęciu Karola Bartha i jego szkoły Alfons Skowronek s. 109-144
Eucharystia - rozdroże czy pomost między Kościołami? Alfons Skowronek s. 111-119
Albert Schweitzer jako teolog Alfons Skowronek s. 113-119
W sprawie programów wykładów z propedeutyki teologii : (głos w dyskusji) Alfons Skowronek s. 159-162
Marginalia na temat ekumenicznego wychowania parafii Alfons Skowronek s. 165-170
"Śląskie Studia Historyczno-teologiczne", t. 1, pod red. Gustawa Klapucha, Alfonsa Skowronka i Remigiusza Sobańskiego, Katowice 1968 : [recenzja] Stanisław Głowa Gustaw Klapuch (aut. dzieła rec.) Alfons Skowronek (aut. dzieła rec.) Remigiusz Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 185-186
Albert Schweitzer als Theologe Alfons Skowronek s. 187-199
Głos w sprawie tzw. katechizacji dorosłych Alfons Skowronek s. 233-242
Wpływ Rudolfa Bultmanna na teologię katolicką? Alfons Skowronek s. 245-250
Z problematyki relacji człowieka do Boga w świetle protestanckiej hermeneutyki N. Testamentu Alfons Skowronek s. 279-283
Dyskusja Michał Czajkowski Michał Czajkowski Tomasz Jelonek Andrzej Kosiński Bogusław Nadolski Celestyn Napiórkowski Roman Rogowski Jacek Salij Alfons Skowronek Adam Stanowski Stanisław Stefanek Zdzisław Tranda Hanna Walczak Andrzej Zuberbier s. 296-320
"Reflektierter Glaube : Perspektiven, Methoden und Modelle der theologischen Erwachsenenbildung", A. Exeler, D. Emeis, Freiburg 1970 : [recenzja] Alfons Skowronek D. Emeis (aut. dzieła rec.) A. Exeler (aut. dzieła rec.) s. 296-298
Przegląd czasopism : katechetyka w krajach języka niemieckiego Alfons Skowronek s. 297-312
"Lernprozesse im glauben : ein Arbeitsbuch für die Erwachsenenbildung mit dem Holländischen Katechismus", D. Emeis, Freiburg 1970 : [recenzja] Alfons Skowronek D. Emeis (aut. dzieła rec.) s. 298-300
"Sakrament in der evangelischen Theologie der Gegenwart", Alfons Skowronek, Munchen 1971 : [recenzja] Alfons Skowronek Andrzej Zuberbier s. 300-308
Hansa Künga rozprawa o Kościele Alfons Skowronek s. 312-325
Przegląd czasopism teologicznych Roman Nir Ludwik Orzeł Alfons Skowronek Remigiusz Sobański Karol Wypler s. 325-343
"Teologia protestancka XX wieku", Karol Karski, Warszawa 1971 : [recenzja] Alfons Skowronek Karol Karski (aut. dzieła rec.) s. 350-352