Znaleziono 5 artykułów

Henryk Skok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polacy z zaboru pruskiego na zesłaniu po 1863 r. w świetle Archiwum Moskiewskiego Henryk Skok s. 48-60
Powstanie polskich zesłańców za Bajkałem w 1866 roku Henryk Skok s. 244-269
Polacy z zaboru pruskiego na zesłaniu po 1863 r. w świetle archiwum moskiewskiego Henryk Skok s. 386-397
"Polacy nad Bałtykiem 1863-1883", Henryk Skok, Warszawa 1974 : [recenzja] Ewa Notkowska Henryk Skok (aut. dzieła rec.) s. 511-515
XXIV Sesja Historyków Polski i NRD w Olsztynie Henryk Skok s. 535-539