Znaleziono 12 artykułów

Janusz Skodlarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarka światowa w latach 1914-1939 Rafał Matera Janusz Skodlarski s. 3-30
Gospodarka i handel dalekosiężny w starożytności Rafał Matera Janusz Skodlarski s. 5-25
Słowo wstępne Janusz Skodlarski s. 7
Gospodarka światowa w szczytowym okresie "zimnej wojny" (1950-1955) : zarys problematyki Janusz Skodlarski s. 63-71
Kazimierz Wielki jako reformator i człowiek Janusz Skodlarski s. 65-75
Paweł Brzostowski (1739–1827) : twórca Rzeczpospolitej Pawłowskiej Janusz Skodlarski s. 69-78
Poglądy i działalność publiczna Stanisława Staszica a jego oblicze moralne Janusz Skodlarski s. 77-93
Wcielenia Bony Sforza d’Aragona (1494–1557) Janusz Skodlarski s. 115-122
"Procesy integracyjne w polsko-czechosłowackich stosunkach gospodarczych (1947-1949)", Janusz Skodlarski, Łódź 1979 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Janusz Skodlarski (aut. dzieła rec.) s. 162-163
"Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989). Próba uratowania socjalizmu", Dariusz T. Grala, Warszawa 2005 : [recenzja] Janusz Skodlarski Dariusz T. Grala (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Epilog układu Sikorski-Beneš. Z dziejów polsko-czechosłowackich w latach 1939-1949", Janusz Skodlarski, Łódź 1988 : [recenzja] Marek K. Kamiński Janusz Skodlarski (aut. dzieła rec.) s. 604-607
Badania obozu naukowego w Purdzie Wielkiej Andrzej Brzeziński Janusz Skodlarski s. 675-678
    Zacytuj
  • Udostępnij