Znaleziono 1 artykuł

Filip Skawiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada partnerstwa oraz kontakty trójstronne jako sposoby realizacji governance w Unii Europejskiej : spojrzenie z perspektywy regionów Filip Skawiński s. 18-30