Znaleziono 11 artykułów

Damian Sitkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Juliana Grobelnego w latach 1939-1944 (poza "Żegotą") Damian Sitkiewicz s. 101-126
Konspiracja zbrojna ugrupowań narodowych w powiecie mińskim 1939-1949 : część 1 Damian Sitkiewicz s. 107-124
Wobec dwóch wrogów : raporty kontrwywiadowcze obwodu „Jamnik”- „Kamień" Armii Krajowej kwiecień-lipiec 1944 r. Damian Sitkiewicz s. 115-136
Genealogia linii hrabiowskiej rodziny Jezierskich Damian Sitkiewicz s. 137-146
Kronika wydarzeń społeczno-politycznych w powiecie mińskomazowieckim w 1932 roku Alicja Gontarek Damian Sitkiewicz s. 143-177
Spis ziemian powiatu radzyńskiego w latach 1926 Damian Sitkiewicz s. 191-196
Stanisław Dłużewski (1865-1936) : właściciel Dłużewa Damian Sitkiewicz s. 195-198
List Redakcji „Rocznika Mińskomazowieckiego” do Eryka Szubińskiego Alicja Gontarek Damian Sitkiewicz s. 253-0
"Opole Lubelskie : historia miasta i powiatu, t. I", Krzysztof Jastrzębski, Warszawa-Puławy 2007 : [recenzja] Damian Sitkiewicz Krzysztof Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Ziemianie wobec wojny : postawy właścicieli ziemskich województwa krakowskiego w latach 1939-1945", Marcin Chorązki, Kraków 2010 : [recenzja] Damian Sitkiewicz Marcin Chorązki (aut. dzieła rec.) s. 304-307
"Związek Ziemian w Warszawie (1916-1926) : organizacja i wpływy", Włodzimierz Mich, Lublin 2007 : [recenzja] Damian Sitkiewicz Włodzimierz Mich (aut. dzieła rec.) s. 314-320