Znaleziono 2 artykuły

Sławomir Sitek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsekwencje przemian rynku pracy w małych miastach województwa śląskiego na przykładzie Imielina i Szczekocin Sławomir Sitek Elżbieta Zuzańska-Żyśko s. 59-66
Baza noclegowa oraz walory przyrodnicze jako determinanty typu klienta produktu turystycznego na przykładzie Żywieckiego Parku Krajobrazowego Sławomir Pytel Sławomir Sitek s. 369-380