Znaleziono 3 artykuły

Paulina Sikorska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzeń otwarta miasta pod presją rozwoju : przyczyny zjawiska i kierunki działań naprawczych : przypadek Mazowsza Paulina Sikorska s. 155-182
O rewitalizacji na Mazowszu Paulina Sikorska s. 249-258
O rewitalizacji na Mazowszu Paulina Sikorska s. 249-258