Znaleziono 1 artykuł

Zbigniew Siemiątkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kronika wywiadu PRL : wokół książki Zbigniewa Siemiątkowskiego "Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL", Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009 Władysław Bułhak Zbigniew Siemiątkowski (aut. dzieła rec.) s. 442-464