Znaleziono 1 artykuł

Jan R. Sielezin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne", Jan R. Sielezin, Wrocław 2010 : [recenzja] Zbigniew Kantyka Jan R. Sielezin (aut. dzieła rec.) s. 203-205