Znaleziono 4 artykuły

Edward Siekierzycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o wymowie miękkich i twardych spółgłosek we współczesnym języku rosyjskim Edward Siekierzycki s. 149-155
Экспрессивные наименования лиц иных национальностей в русском и польском языкax Edward Siekierzycki s. 203-207
Wielomotywacyjność przymiotników na -iczeskij i -iczny Edward Siekierzycki s. 227-233
Существительные со значением подобия в современных в русском и польском языкax Edward Siekierzycki s. 267-271