Znaleziono 5 artykułów

Aleksandra Siedlaczek-Szwed

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stymulowanie rozwoju mowy poprzez polisensoryczne oddziaływanie logopedy wsparte terapią pedagogiczną Aleksandra Siedlaczek-Szwed s. 42-46
"Pedagogika specjalna - wybrane problemy edukacyjno-wychowawcze", pod redakcją Aleksandry Siedlaczek-Szwed : [recenzja] Lidia Pawelec Aleksandra Siedlaczek-Szwed (aut. dzieła rec.) s. 88-93
Recenzja książki Marii Jolanty Żmichrowskiej "Małżeństwo i rodzina w chrześcijaństwie i islamie. Wspólne tradycje" Aleksandra Siedlaczek-Szwed Maria Jolanta Żmichrowska (aut. dzieła rec.) s. 91-93
Recenzja książki Marii Jolanty Żmichrowskiej pt. "Szkolnictwo polskie i ukraińskie: Rozwiązania modelowe" Aleksandra Siedlaczek-Szwed Maria Jolanta Żmichrowska (aut. dzieła rec.) s. 94-97
Towarzystwo Polskiej Macierzy Szkolnej Ziemi Wileńskiej w Drugiej Rzeczypospolitej Aleksandra Siedlaczek-Szwed s. 189-197