Znaleziono 9 artykułów

Antoni Serednicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ukrainika w dorobku naukowym profesora Bazylego Białokozowicza Antoni Serednicki s. 59-71
Symon Petlura - życie i działalność Antoni Serednicki s. 81-100
Iwan Kotlarewski w Polsce Antoni Serednicki s. 103-115
W Ukraińskiej Bibliotece im. Symona Petlury w Paryżu Antoni Serednicki s. 171-178
To nie jest prawdziwy Symon Petlura Antoni Serednicki s. 207-214
Dwugłos polsko-ukraiński o epopei Piłsudski-Petlura Antoni Serednicki s. 223-233
Polska-Ukraina : sojusz wojskowo-polityczny po osiemdziesięciu latach Antoni Serednicki s. 261-262
"Polsko-ukraińskie związki literackie w wydawnictwach Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce", Antoni Serednicki, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VIII, Wrocław 1984 : [recenzja] Elżbieta Pułka Antoni Serednicki (aut. dzieła rec.) s. 344
Jerzy Stempowski o sprawach ukraińskich Antoni Serednicki s. 425-434