Znaleziono 7 artykułów

Władysław A. Serczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wołyń - obrazy z przesłości Władysław A. Serczyk s. 7-30
Semper fidelis : dzieje legendy Władysław A. Serczyk s. 11-37
Kozaczyzna zaporoska w czasie wojny rosyjsko-tureckiej (1768-1774) Władysław A. Serczyk s. 31-46
"Iwan IV Groźny", Władysław A. Serczyk, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Tomasz Jędryczko Władysław A. Serczyk (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane", z jęz. fr. przeł. Eugenia Siemaszkiewicz, wstępem i przypisami opatrzył Władysław A. Serczyk, Kraków 1980 : [recenzja] Łukasz Kądziela Władysław A. Serczyk (aut. dzieła rec.) Eugenia Siemaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 365
Sytuacja rewolucyjna a metody walki : (z doświadczeń rewolucji socjalistycznej w Rosji) Władysław A. Serczyk s. 633-646
"Pamiętnik księżny Daszkow damy honorowej Katarzyny II ceszarzowej Wszechrosji", tł. E. Wassongowa, wstępem i przypisami opatrzył W. A. Serczyk, Kraków 1982 : [recenzja] Łukasz Kądziela Władysław A. Serczyk (aut. dzieła rec.) E. Wassongowa (aut. dzieła rec.) s. 818-819