Znaleziono 8 artykułów

Małgorzata Semczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teatralna "moda na Rosję" : współczesna dramaturgia rosyjska na scenach polskich (po roku 1989) Małgorzata Semczuk s. 169-180
Szok wrześniowy i jego konsekwencje : (Grupa "Sztuki i Narodu" jako uczestnik pokolenia wojennego) Małgorzata Semczuk s. 181-189
Proza rosyjska na scenach polskich po roku 1989 : "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego Małgorzata Semczuk s. 245-252
Z nowych serii wydawniczych IBL Krzysztof Dmitruk Alina Kowalczykowa Teresa Michałowska Ryszard Przybylski Małgorzata Semczuk s. 298-312
"Nelly- o kolegach i o sobie. Wyd.3", Tadeusz Breza, Warszawa 1983 : [ recenzja] Małgorzata Semczuk Tadeusz Breza (aut. dzieła rec.) s. 324
"Różne strony", Stefan Melkowski, Łódź 1983 : [recenzja] Małgorzata Semczuk Stefan Melkowski (aut. dzieła rec.) s. 392
"Eliade i Orient", Stanisław Tokarski, Wrocław 1984 : [recenzja] Małgorzata Semczuk Stanisław Tokarski (aut. dzieła rec.) s. 460
"Znaszli ten kraj... (Cyganeria krakowska oraz inne wspomnienia o Krakowie. Wybór)", Tadeusz Boy Żeleński, Kraków 1983 : [recenzja] Małgorzata Semczuk Tadeusz Boy Żeleński (aut. dzieła rec.) s. 492