Znaleziono 6 artykułów

Joanna Schodzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Franciszek Sędzicki jako działacz Gminy Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku Joanna Schodzińska s. 33-48
Kaszubi i kaszubszczyzna na antenie radiowej w pierwszych latach działalności rozgłośni gdańskiej po II wojnie światowej Joanna Schodzińska s. 105-112
"Franciszek Sędzicki (1882-1957) – działacz naukowy, regionalista i poeta kaszubski", Joanna Schodzińska, Gdańsk-Wejherowo 2003 : [recenzja] Andrzej Romanow Joanna Schodzińska (aut. dzieła rec.) s. 235-238
"Czasopiśmiennictwo kaszubskie w czasach zaboru pruskiego : aspekty programowe, publicystyczne i wydawnicze", Wiktor Pepliński, Gdańsk 2002 : [recenzja] Joanna Schodzińska Wiktor Pepliński (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego i Muzeum w Lęborku", Nr 21, 2003 : [recenzja] Joanna Schodzińska s. 267-269
"Szkice historyczne o dawnej Łebie", Zygmunt Szultka, Gdańsk-łeba 2000 : [recenzja] Joanna Schodzińska Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) s. 271-274