Znaleziono 30 artykułów

Joanna Schiller

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aleksandr Lwowicz Błok (1852-1909) - portret niespełnionego człowieka i uczonego Joanna Schiller s. 11-33
Uniwersytet Warszawski czy uniwersytet i czy w Warszawie? Joanna Schiller s. 25-58
Warszawskie rządowe szkoły średnie w latach 1795-1862 Joanna Schiller s. 41-109
Tadeusza Zielińskiego koncepcja reformy rosyjskich uniwersytetów Joanna Schiller s. 57-89
Nauczyciele szkół średnich Warszawy w pierwszej połowie XIX w. : szkic do portretu grupy zawodowej Joanna Schiller s. 79-106
Powstanie Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w świetle badań archiwalnych Joanna Schiller s. 93-127
Początki kształcenia uniwersyteckiego w Rosji : petersburski Uniwersytet Akademicki Joanna Schiller s. 147-170
"Dzieci porzucone w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku", Marian Surdacki, Lublin 1998 : [recenzja] Joanna Schiller Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) s. 153-155
"Zur Geschichte des österreichischen Bildungswesens. Probleme und Perspektiven der Forschung", hrsg. von Elmar Lechner, Helmut Rumpler, Herbert Zdarzil, Wien 1992 : [recenzja] Joanna Schiller Elmar Lechner (aut. dzieła rec.) Helmut Rumpler (aut. dzieła rec.) Herbert Zdarzil (aut. dzieła rec.) s. 162-167
Konferencja "Akademie Nauk Polski i Rosji, uniwersytety, wyższe uczelnie, zakłady i towarzystwa naukowe: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki" Joanna Schiller s. 175-181
Imperial University of Warsaw - Russification or Rapprochement of the Two Slav Nations? Joanna Schiller Natalia Lietz (tłum.) s. 181-193
"Der Export des deutschen Universitätsmodells im 19. und 20. Jahrhundert", Rainer Christoph Schwinges, Basel 2001 : [recenzja] Joanna Schiller Rainer Christoph Schwinges (aut. dzieła rec.) s. 188-196
"Walka caratu ze szkołą polską w Królestwie Polskim w latach 1831-1870 : materiały źródłowe", oprac. Karol Poznański, Warszawa 1993 : [recenzja] Joanna Schiller Karol Poznański (aut. dzieła rec.) s. 189-195
Moskiewskie materiały do dziejów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego Joanna Schiller s. 197-208
"Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831)", Adam Winiarz, Lublin 2002 : [recenzja] Joanna Schiller Adam Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 204-209
"Дeмидoвcкий вpeмиeнник. Иcтopичecкий aльмaнaх. (Demidovskij vremennik. Istoričeskij al'manah)", Kniga I-II, pod red. A. S. Čerkasovej, N. G. Pavlovskiego, T. V. Krupinej, Ekaterinburg 1994-2008 : [recenzja] Joanna Schiller T. V. Krupina (aut. dzieła rec.) N. G. Pavlovski (aut. dzieła rec.) A. S. Čerkasova (aut. dzieła rec.) s. 206-214
"Historia wychowania 1795-1918", Stefan Ignacy Możdżeń, Kielce 2000 : [recenzja] Joanna Schiller Stefan Ignacy Możdżeń (aut. dzieła rec.) s. 206-214
"Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795-1862", Joanna Schiller, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Joanna Schiller (aut. dzieła rec.) s. 209
"Zwierzchnicy rządowych, męskich szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1833-1862", Adam Massalski, Kielce 2004 : [recenzja] Joanna Schiller Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Университетская идея в Российской империи ХVIII-начала ХХ веков. Антология. Учебное пособие для вузов", сост. А. Ю. Андреев, С. И. Посохов, Москва 2011 : [recenzja] Joanna Schiller Andrej Ûr'evič Andreev (aut. dzieła rec.) Sergìj Ìvanovič Posohov (aut. dzieła rec.) s. 220-227
"Zur Geschichte der fortschrittlichen Pädagogik in Polen : von den Anfängen bis zur Befreiung vom Faschismus : aus Schriften und Dokumenten", ausgewählt und eingeleitet von Wincenty Okoń, Berlin 1984 : [recenzja] Joanna Schiller Wincenty Okoń (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Fröbel-Ehrung 1982 der Deutschen Demokratischen Republik", "Wissenschaftliche Zeitschrift", Jg. 32, H. 4/5, 1983 : [recenzja] Joanna Schiller s. 226-229
"Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1915. Cz. 1, 1816-1861 ; Cz. 2, 1862-1915", Leon Tadeusz Błaszczyk, Warszawa 1995, 2003 : [recenzja] Joanna Schiller Leon Tadeusz Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 226-231
"Wrocławskie szkoły. Historia i architektura", pod red. Marii Zwierz, Wrocław 2004 : [recenzja] Joanna Schiller Maria Zwierz (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Kommt, lasst uns unsern Kindern leben", Friedrich Wilhelm August Fröbel, Berlin 1982 : [recenzja] Joanna Schiller Friedrich Wilhelm August Fröbel (aut. dzieła rec.) s. 247-251
Międzynarodowa Konferencja "Uniwersytety i inteligencja w Rosji (koniec XIX - początek XXI wieku)", Rostów nad Donem, 8-10 czerwca 2005 r. Joanna Schiller s. 249-253
"Szkoły średnie rządowe męskie na ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833-1862", Adam Massalski, Kielce 2001 : [recenzja] Joanna Schiller Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 258-261
"Jahrbuch für Erziehungs- und Schulgeschichte". T. 1-21 (1961-1981) : [recenzja] Joanna Schiller s. 262-264
"Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915-1920", Dorota Zamojska, Warszawa 2009 : [recenzja] Joanna Schiller Dorota Zamojska (aut. dzieła rec.) s. 269-277
"Universitas Rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863-1917", Joanna Schiller, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Joanna Schiller (aut. dzieła rec.) s. 405-406