Znaleziono 4 artykuły

Henryk Sawoniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteka Narodowa Henryk Sawoniak s. 88-99
Jeszcze o bibliografii druków konspiracyjnych : (na marginesie pracy Wł. Chojnackiego, Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydawanych pod okupacja hitlerowską w latach 1939-1945, Warszawa 1970) Henryk Sawoniak s. 169-174
"Polska bibliografia literacka", za rok 1966, opracował zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN, redaktor naukowy Jadwiga Czachowska, redaktor tomu Teresa Tyszkiewicz, zespół autorski: Janina Formanowicz, Barbara Karelusówna, Teresa Kwiekowa, Maria Krystyna Maciejewska, Ewa Mendelska, Krystyna Marek-Schöneichowa, Kornel Szymanowski, Krystyna Tokarzówna, Teresa Tyszkiewicz, Krystyna Witkowska, Ewa Ziomkowa, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. XXXII, 882 : [recenzja] Henryk Sawoniak Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Janina Formanowicz (aut. dzieła rec.) Barbara Karelusówna (aut. dzieła rec.) Teresa Kwiekowa (aut. dzieła rec.) Maria Krystyna Maciejewska (aut. dzieła rec.) Krystyna Marek-Schöneichowa (aut. dzieła rec.) Ewa Mendelska (aut. dzieła rec.) Kornel Szymanowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) Krystyna Witkowska (aut. dzieła rec.) Ewa Ziomkowa (aut. dzieła rec.) s. 408-413
"Rozwój i metodyka powszechnych i narodowych bibliografii bibliografii", Henryk Sawoniak, Warszawa 1971 : [recenzja] Henryk Sawoniak (aut. dzieła rec.) s. 577