Znaleziono 8 artykułów

Hanna Sawicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Społeczne uwarunkowania instytucjonalne życia literackiego" : sprawozdanie z sesji naukowej Hanna Sawicka Marek Zaleski s. 57-63
"250 rocznica urodzin Ignacego Krasickiego" Hanna Sawicka s. 67-71
"W 450 rocznicę urodzin Jana Kochanowskiego" Hanna Sawicka s. 80-83
Społeczne uwarunkowania twórczości Marii Zientary-Malewskiej Hanna Sawicka s. 99-110
"Wieś nad łąkami", Maria Zientara-Malewska, przedmowa, oprac. tekstu, słowniczka i przypisów Hanna Sawicka, Olsztyn 1988 : [recenzja] Jan Chłosta Hanna Sawicka (aut. dzieła rec.) Maria Zientara-Malewska (aut. dzieła rec.) s. 129-132
Nad listami do Marii Zientary-Malewskiej : (czterdziestolecie powojenne) Hanna Sawicka s. 291-299
Nad listami do Marii Zientary-Malewskiej : (korespondencja ludzi kultury i nauki w czterdziestoleciu powojennym) Hanna Sawicka s. 403-414
"Maria Zientara-Malewska. Zarys monograficzny życia i twórczości", Hanna Sawicka, Olsztyn 1981 : [recenzja] Edward Martuszewski Hanna Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 416-418