Znaleziono 1 artykuł

Julia Sawińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Diagnoza rynku projektów rewitalizacyjnych pod kątem możliwości zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego Julia Sawińska Ewa Solarz s. 129-135
    Zacytuj
  • Udostępnij