Znaleziono 10 artykułów

Zygmunt Saloni

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Definicja spójności tekstu", Zygmunt Saloni, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 118
"O opisie semantycznym haseł czasownikowych", Irena Bellert, Zygmunt Saloni [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Irena Bellert (aut. dzieła rec.) Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 128
Jan Baudouin de Courtenay a poetyka formalistów Zygmunt Saloni s. 143-151
Polska konstrukcja "iść w sałdaty" a kategoria deprecjatywności w języku polskim Danuta Makowska Zygmunt Saloni s. 145-158
"Wiersz Bolesława Leśmiana >>Do siostry<<". Oryginał a tłumaczenie rosyjskie Borysa Pasternaka", Zygmunt Saloni [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 149
"Jan Baudouin de Courtenay a poetyka formalistów", Zygmunt Saloni, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 158
Próba retoryki Zygmunt Saloni Józef Mayen (aut. dzieła rec.) s. 161-164
Udział Kazimierza Nitscha w pracach nad ortografią polską Zygmunt Saloni s. 229-236
"Słownik gramatyczny języka polskiego : podstawy teoretyczne : instrukcja użytkowania", Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Warszawa 2008 ; "Słownik gramatyczny języka polskiego" [CD-ROM], Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Warszawa 2008 : [recenzja] Sebastian Przybyszewski Robert Wołosz Włodzimierz Gruszczyński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) Marcin Woliński (aut. dzieła rec.) s. 281-291
Neologizmy w dziełach Wacława Potockiego Zygmunt Saloni s. 423-462