Znaleziono 3 artykuły

Michał Sajewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Acta Albaruthenica", T.4: "Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności". IX edycja, Białowieża, 5-7 października 2001 r. X edycja, Hajnówka-Białowieża 21-23 czerwca 2002 r., pod red. A. Barszczewskiego i M. Sajewicza, Mińsk 2003 : [recenzja] Irena Rudziewicz Aleksander Barszczewski (aut. dzieła rec.) Michał Sajewicz (aut. dzieła rec.) s. 220-221
Desubstantywne osobowe nazwy subiektów właściwości z formatem sufiskalnym w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny Michał Sajewicz s. 235-264
Koncepcja "Atlasu etnolingwistycznego Pobuża" Michał Sajewicz s. 325-332