Znaleziono 11 artykułów

Ewa Sadzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Современная русская поэзия на театральных подмостках : поэтический спектакль "Вера Павлова. Стихи о любви" Ewa Sadzińska s. 69-78
Концепт быт в художественной картине мира Александра Кушнера Ewa Sadzińska s. 83-90
Motto w twórczości romantyków rosyjskich : źródła i funkcje Ewa Sadzińska s. 93-102
Aneks : wykaz mott w utworach romantyków rosyjskich Ewa Sadzińska s. 103-133
XLI Международная научная конференция «Болдинские чтения» Ewa Sadzińska s. 119-123
Kategoria motta we współczesnym literaturoznawstwie Ewa Sadzińska s. 131-141
Категория телесности в лирике Веры Павловой : к вопросу о ее источниках Ewa Sadzińska s. 149-155
"Поэтика быта : Русская литература XVIII–XXI вв." международная научная конфереция в Гиссене Ewa Sadzińska s. 191-196
Jubileusz Profesor Olgi Główko Ewa Sadzińska Aleksandra Szymańska s. 205-206
Literatura rosyjska XVIII–XXI w. : dialog idei i poetyk – Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego Ewa Sadzińska Aleksandra Szymańska s. 207-214
"Motta w twórczośœci romantyków rosyjskich. Ich rola w dialogu idei i poetyk", Ewa Sadzińska, ŁódźŸ 2011 : [recenzja] Izabella Siemianowska Ewa Sadzińska (aut. dzieła rec.) s. 237-240