Znaleziono 1 artykuł

Agata Sady

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyniki badań odcisków roślinnych zachowanych na polepie i fragmentach wczesnośredniowiecznych prażnic ze stanowiska 8 w Poborszowie, województwo opolskie Agata Sady s. 71-72