Znaleziono 1 artykuł

Andriej Nikołajewicz Sacharow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polsza - SSSR 1945-1989. Izbrannyje politiczeskije problemy, nasledije proszłogo", Moskwa 2005 (Institut rossijskoj istorii RAN), otwietstwiennyje riedaktory: Postojannyj priedstawitiel Polskoj akadiemii nauk pri Rossijskoj akadiemii nauk profiessor E[ugeniusz] Duraczyński, Diriektor Instituta rossijskoj istorii RAN czlen-korriespondient RAN A[ndriej] N[ikołajewicz] Sacharow. : [recenzja] Romuald Wojna Eugeniusz Duraczyński (aut. dzieła rec.) Andriej Nikołajewicz Sacharow (aut. dzieła rec.) s. 232-235