Znaleziono 10 artykułów

Bronisław Sałuda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sesja w Kwidzynie Bronisław Sałuda s. 117-118
"Pamiętniki", Jerzy Kirchmayer, Warszawa 1987 : [recenzja] Bronisław Sałuda Jerzy Kirchmayer (aut. dzieła rec.) s. 132-137
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego", Olsztyn 1986 : [recenzja] Bronisław Sałuda s. 154-157
"Obwieszczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 7 kwietnia 1984 roku w sprawie "Wykazu cmentarzy założonych przed 1945 rokiem na terenie województwa olsztyńskiego"", Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, 1984, nr 4, poz. 19 : [recenzja] Bronisław Sałuda s. 194-196
"Pięćdziesiąt lat działalności gospodarczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (1945-1994)", Władysław Fafiński, Olsztyn 1995 : [recenzja] Bronisław Sałuda Władysław Fafiński (aut. dzieła rec.) s. 330-332
"Polska broń pancerna w 1939 roku", Rajmund Szubański, Warszawa 1982 : [recenzja] Bronisław Sałuda Rajmund Szubański (aut. dzieła rec.) s. 348-351
"Szturm Kenigsbierga", całość zestawił K. H. Miedwiediew, Kaliningrad 1966 : [recenzja] Bronisław Sałuda K. H. Miedwiediew (aut. dzieła rec.) s. 424-425
"Myśliwiec", Tomasz Bielawski, oprac. i wstępem poprzedzili Zbigniew Nowak i Wacław Odyniec, Olsztyn 1980 : [recenzja] Bronisław Sałuda Tomasz Bielawski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 463-467
"Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939", Jerzy Pawlak, Warszawa 1982 : [recenzja] Bronisław Sałuda Jerzy Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 552-556
"Tak wykuwaliśmy zwycięstwo", Iwan Bagramian, przełożył Franciszek Czuchrowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Bronisław Sałuda Iwan Bagramian (aut. dzieła rec.) Franciszek Czuchrowski (aut. dzieła rec.) s. 597-600