Znaleziono 5 artykułów

Lech Słowiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jan i Antoni Poplińscy jako nauczyciele literatury w gimnazjach Wielkiego Księstwa Poznańskiego", Lech Słowiński, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Lech Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 93
"Nauka literatury polskiej w szkole średniej w latach 1795-1914", Lech Słowiński, Warszawa 1976 : [recenzja] Marian Płachecki Lech Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Z tradycji polonistyki poznańskiej- Tomasz Szumski (1778-1820)", Lech Słowiński, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Lech Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 221
"Tytus Działyński 1796-1861", Lech Słowiński, Poznań 1984 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Lech Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 271
"Z problemów kształcenia literackiego w Polsce międzywojennej", Anna Mackowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Lech Słowiński Anna Mackowicz (aut. dzieła rec.) s. 384-390