Znaleziono 10 artykułów

Ewa Sławkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Danuta Ostaszewska Ewa Sławkowa s. 7-8
"Chcę od mojego pisania nabrania życia otoczenia" : o funkcji konstrukcji znominalizowanych w strukturze tekstów Mirona Białoszewskiego Ewa Sławkowa s. 36-47
Wiersz : oczyszczenie Leonard Neuger Ewa Sławkowa s. 37-48
Kategoria gramatyczna kategorią filozoficzną : na przykładzie kategorii osoby w tekstach Mirona Białoszewskiego Ewa Sławkowa s. 45-62
Style konwersacyjne w perspektywie komunikacji międzykulturowej Ewa Sławkowa s. 46-58
On the Symbiotic and Orwellian Changes of Meaning : Remarks on the Theory of Research on Historical Semantic Changes Ewa Sławkowa s. 91-98
Funkcje języka wypowiedzi filozoficznej : na podstawie słownictwa polskiej filozofii narodowej Ewa Sławkowa s. 111-121
Funkcje leksyki kolorystycznej w prozie Andrzeja Stasiuka Ewa Sławkowa s. 115-126
Na szlakach włóczęgi, ścieżkach lektury i duktach języka : o przynależności gatunkowej i stylu "Dziennika północnego" Mariusza Wilka Ewa Sławkowa s. 133-146
Szkic do poetyckiego obrazu ŻYCIA : o potrzebie opisu kognitywnego w stylistyce Ewa Sławkowa s. 163-175