Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Sławińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy nauczyciel wczesnej eduacji może być wzorem porozumiewania się w języku ojczystym? : rozważania o (nie)kompetencjach językowych studentów pedagogiki = Is a teacher of early education a role model to follow in communicating in the mother tongue? : on linguistic (in)competence of pedagogy students Milena Kaczmarczyk Małgorzata Sławińska s. 137-150
Behawioryzm kontra humanizm w edukacji przedszkolnej : recenzja książki: Małgorzata Sławińska, "Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu", Impuls, Kraków 2010 Barbara Surma Małgorzata Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 149-151