Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Lidia Rzemieniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Unijne normy prawne a konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie reklamy porównawczej Magdalena Lidia Rzemieniak s. 49-58
Proces rebrandingu jako efekt współpracy przedsiębiorstwa z otoczeniem Magdalena Lidia Rzemieniak s. 369-390