Znaleziono 2 artykuły

Joanna Rządkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Late Roman Harbor Temple of Berenike : Results of the 2010 Season of Excavations Joanna Rządkowska Steven E. Sidebotham Iwona Zych s. 209-228
Niestymulująca tradycja : wpływ temperamentu na preferencje w sztuce = Non-stimulating tradition : the Effect of Temperament on Painting Art Preferences Natalia Frankowska Alicja Paracka Joanna Rządkowska s. 327-354